Promovarea metodologiei centrate pe cel ce învață 24.04.2013

Scopul programului:  a promova practici de calitate centrate pe copil prin intermediul cursurilor de instruire pentru diferite categorii de cadre didactice şi administratori şcolari, acordând suport metodic continuu şi lobby pentru schimbări în sistemele de pregătire formare/ continuă a cadr...

Citeste mai mult
Transformarea instituțională 23.04.2013

Scopul: dezvoltarea capacității școlilor de a deveni catalizator al schimbărilor la nivel comunitar prin sprijinirea proceselor transformatoare în interiorul școlii, democratizarea culturii instituționale deschise spre multiple parteneriate, crearea unei comunități incluzive de învățare bazate pe...

Citeste mai mult
Promovarea reformelor în sistemul de formare inițială și continuă a CD din domeniul educației timpur 22.04.2013

Proiectul: ”Expertiză și asistență tehnică în proiectul universitar Educație centrată pe cel ce învață” Perioada: 1.06.2010 – 1.03.2012

Citeste mai mult
© 2013 All rights are reserved Developed by WebConsulting