Promovarea metodologiei centrate pe cel ce învață

24.04.2013

Scopul programului:  a promova practici de calitate centrate pe copil prin intermediul cursurilor de instruire pentru diferite categorii de cadre didactice şi administratori şcolari, acordând suport metodic continuu şi lobby pentru schimbări în sistemele de pregătire formare/ continuă a cadrelor didactice.
 Conţinutul şi formatul cursurilor sunt dezvoltate continuu, în baza evaluării nevoilor cadrelor didactice din reţeaua de grădiniţe şi şcoli care implementează programul Pas cu Pas

Dezvoltarea capitalului uman pentru implementarea metodologiei centrate pe copil în rețeaua PEPcP

Granturi și alte surse financiare pentru susținerea activităților în rețeaua Pas cu Pas:

Open Society Foundation
Durata proiectului: 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011
Income generating activities

Proiectul LEGO (Fundația LEGO)
Perioada: decembrie 2011 – ianuarie 2012
Cursuri de formare continuă a cadrelor didactice în baza metodologiei centrării pe copil (din proiecte și contra plată ca prestator oficial)
Perioada: 2010 – 2012
 Promovarea metodologiei centrate pe copil prin intermediul proiectelor naționale

Proiectul:Promovarea educației de calitate centrate pe copil și a serviciilor integrate în raioanele Leova și Orhei  (treapta preșcolară)”
Perioada:  2 martie 2011 - noiembrie 2011, (UNICEF)
Sporirea accesului la programe educaționale de calitate la nivel local

Proiectul:Un start bun în viață pentru copiii din mediul rural din Moldova
Perioada: 1.02.2009 – 31.05.2012 (I fază),  1.08.2012 – în continuă derulare (II fază)
Contribuții la activitatea ISSA

/sys_files/0/uploads/annualreport2012.doc

© 2013 All rights are reserved Developed by WebConsulting