Transformarea instituțională

23.04.2013

Scopul: dezvoltarea capacității școlilor de a deveni catalizator al schimbărilor la nivel comunitar prin sprijinirea proceselor transformatoare în interiorul școlii, democratizarea culturii instituționale deschise spre multiple parteneriate, crearea unei comunități incluzive de învățare bazate pe principiile moderne de învățare activă semnificativă/autentică, pe parcursul întregii vieți.

Dezvoltarea școlii comunitare în Moldova

Proiectul  ”Dezvoltarea Școlii Comunitare în Moldova”
Perioada: 01.01.2005 – 31.03.2007; 01.04.2007 – 31.03.2010; 01.04.2010 – 31.03.2012; 01.04.2012 – în derulare.

Proiectul  ”Promovarea educației de calitate centrate pe copil și a serviciilor integrate în raioanele Leova și Orhei” (învățămînt de bază)
Perioada: 1.03.2009 – 1.03.2012

Proiectul  ”Acces egal la educație”
Perioada: 1.01.2011 – 31.10.2013

Dezvoltarea calitativă a școlilor comunitare: Impactul standardelor internaționale

© 2013 All rights are reserved Developed by WebConsulting