Proiectul – Şcoala deschisa pentru toti copiii

25.08.2017

 Proiectul – Şcoala deschisa pentru toti copiii

    Recent, Programul Educaţional Pas cu Pas Moldova a fost aprobat pentru implementarea unui nou proiect - Școala deschisa pentru toti copiii, susținut financiar de Fundația Pestalozzi.
Impactul proiectului  este performanţă academică sporită a copiilor în situaţii vulnerabile; motivaţia lor sporită care ar duce la şanse mai bune de angajare în câmpul muncii şi integrare socială.
Ca rezultat al acestei faze, copiii preşcolari şi cei din clasele primare din 5 localităţi rurale  demonstrează o mai bună dezvoltare şi învăţare: copiii în situaţii vulnerabile se confruntă cu diferite probleme de integrare în sistemul educaţional, iar unul din factori este accesul limitat şi sărăcia; calitatea practicilor educaţionale la preşcolari şi clasele primare în zona rurală este joasă, axate pe reproducerea conţinuturilor. Cultura şcolii este una care nu predispune la cooperare, iar backgrounduri-le culturale nu sunt apreciate şi recunoscute.

Partenerii proiectului vor fi:
• 300 de copii preșcolari aflați în situații vulnerabile
• 483 de copii de școală primară aflați în situații vulnerabile
• 900 de semeni /colegi
• 190 de părinți ai copiilor preşcolari aflați în situații vulnerabile
• 310 de părinți ai copiilor de școală primară aflați în situații vulnerabile
• 30 cadre didactice preșcolare și manageri din 5 grădinițe (copii de 5-7 ani)
• 38 cadre didactice din învățământul primar și manageri din 5 instituții
• 18 reprezentanți ai administrației publice locale (APL)
 
Activitățile din cadrul proiectului sunt diverse și complexe şi vor include: pregătirea cadrelor didactice preșcolare și primare din cele 5 localități rurale pentru o educație de calitate, incluzivă; activităţi de mentorat și coaching individual pentru educatori, ateliere comune pentru cadrele didactice preșcolare și primare, părinți, coordonatori locali și reprezentanți ai APL-lor;  elaborarea şi organizarea unor programe extraşcolare pentru copii, ţinând cont de nevoile și interesele lor; elaborarea materialelor de sprijin pentru cadrele didactice preşcolare şi primare privind educaţia de calitate centrată pe copil şi incluzivă.

În cadrul prezentului proiect,  Programul Pas cu Pas se va baza pe resursele valoroase ale ISSA (ISSA QRP) și pe alte materiale noi

© 2013 All rights are reserved Developed by WebConsulting