Consolidarea și diseminarea practicilor de succes privind educația incluzivă

28.08.2017

Din 1 ianuarie 2015, Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi Keystone Moldova, cu suportul financiar al Open Society Foundations/Early Childhood Program în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova a implementat proiectul „Pilotarea educaţiei incluzive în instituţiile de învăţămînt preşcolar din Republica Moldova”. Proiectul  s-a axat pe dezvoltarea şi pilotarea educaţiei incluzive în 15 instituţii de învăţământ preşcolar/14 comunităţi/11 raioane.
La 1 februarie 2017 a demarat cea de-a doua fază a Proiectului cu genericul Consolidarea şi diseminarea practicilor de succes privind educaţia incluzivă”.  Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi Keystone Moldova îşi propun dezvoltarea unui parteneriat durabil în vederea consolidării capacităţilor specialiştilor din cadrul a 11 SAP-uri (Anenii Noi, Străşeni, Leova, Edineţ, Hânceşti, Criuleni, Cahul, Căuşeni, Teleneşti, Orhei, Ştefan Vodă) în domeniul evaluării / reevaluării copiilor de vârstă fragedă şi fortificarea potenţialului resurselor umane şi instituţionale din 6 grădiniţe (grădiniţa satul Pănăşeşti, raionul Străşeni; grădiniţa satul Susleni, raionul Orhei; grădiniţa-creşă comuna Măgdăceşti, raionul Criuleni; grădiniţa-creşă nr.3, or. Anenii Noi; grădiniţa satul Moscovei, raionul Cahul;  şcoala-grădiniţă nr.152, mun.Chişinău) pentru a deveni model al practicilor de incluziune educaţională.
În cadrul actualei faze a proiectului ne  propunem să  dezvoltăm capacitatea cadrelor didactice din educația timpurie de a identifica și de a valorifica punctele forte ale copiilor cu CES în timp ce răspund nevoilor lor specific și de a elabora studii de caz care prezintă modalități de documentare a progresului copiilor cu CES. Îîn colaborare cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică vom identifica căile optime pentru ca Serviciul de Asistență Psihopedagogică să susțină în mod continuu cadrele didactice care lucrează cu copii cu CES, oferindu-le, mai degrabă, un feedback semnificativ decât unul formal; Pe perioada proiectului vom susține un  dialog profesionist între educatorii grupelor de grădiniță și învățătorii claselor primare, bazat pe o abordare holistică a învățării și dezvoltării copilului, pilotând o abordare complexă a tranziției școlare (ecologice) a tuturor copiilor, în special a celor cu CES. Vom consolida  capacitatea celor 6 instituții selectate pentru a deveni modele de promovare și diseminare a practicilor educației inclusive la nivel de țară.
        În acest context au fost deja planificate și desfășurate vizite de monitorizare şi activităţi de mentorat în scopul evaluării și autoevaluării profesionale pentru îmbunătățirea practicilor educaționale în grupele de grădiniță. Au fost  organizate workshop-uri pentru educatori, cu implicarea sepcialiştilor din echipele serviciului de asistență psihopedagogică (SAP) pentru a facilita colaborarea și comunicarea eficientă dintre echipele SAP și cadrele didactice din instituții.
Iar recent (22-23 august) a avut loc primul modul de instruire pentru învățătorii de la ciclul primar din școlile unde merg copiii-beneficiari ai proiectului în scopul facilitării unei tranziții reușite grădiniță-școală.
 
 

© 2013 All rights are reserved Developed by WebConsulting