Despre noi


Pas cu pas spre o educație de calitate
Programul Educațional ”Pas cu Pas” a fost înființat, cu sprijinul Fundației SOROS, în 1994 cu scopul de a promova schimbările democratice în sistemul de învățământ din Republica Moldova și a sprijini dezvoltarea comunitară, cu accent special pe asigurarea accesului egal la educație de calitate pentru toți copiii, în parteneriat cu familia și comunitatea.

Modelul de educație centrată pe copil, implementat de Programul Educațional ”Pas cu Pas” a fost acceptat inițial cu titlul de experiment, cu durata de doi ani, pentru treapta preșcolară (1994-1996) și cea școlară(1996-1998), după care acest model a fost recunoscut drept un model de avangardă în reforma națională, orientată spre învățământul formativ. Ca rezultat, prin Hotărârea Consiliului Ministerului Educației și Științei din 25.05.1999 a fost încurajată extinderea programului.

Treptat, pentru a asigura durabilitatea investițiilor, ONG-ul și-a lărgit domeniul de activitate – de la sprijinirea unor practici modernizate în grupe de grădiniță și clase primare izolate,  la schimbări bazate pe învățarea centrată pe cel ce învață la nivel de școală; la realizarea principiului învățării active, semnificative pe parcursul întregii vieți  și pe promovarea principiilor societății democratice la nivel de întreagă comunitate școlară și comunitate în sensul larg. În acest domeniu extins de aplicare au fost incluse noi grupuri comunitare cum ar fi copiii de la naștere până la trei ani și familiile acestora, precum și copiii cu nevoi speciale, alți actori comunitari relevanți. Prin proiectul ”Dezvoltarea școlii comunitare” (susținut de Fundația Ch, S. Mott) școlile implicate au învățat cum să răspundă mai bine provocărilor educaționale și sociale actuale, inclusiv cerințelor de optimizare și eficientizare a utilizării resurselor umane și a materialelor pentru satisfacerea nevoilor locale.

Pentru a îndeplini obiectivele sale Programul Educațional ”Pas cu Pas” a investit în:

 a) crearea unei echipe de circa 50 formatori naționali, înrolați din rândurile practicienilor mai avansați în implementarea și practicarea metodologiei axate pe copil/pe cel ce învăță;

 b) elaborarea materialelor în sprijinul practicienilor;

 c) organizarea  cursurilor de formare pentru cadrele didactice și manageriale din grădinițe și școli, precum și pentru alte părți interesate din comunitate.

La dezvoltarea atât a capacității instituționale a ONG-ului, cât și a celei de promotor  al calității în educație în baza unor standarde internaționale a contribuit mult activitatea Programului Educațional în cadrul Asociației Internaționale Step by Step(ISSA).

În prezent Programul Educațional ”Pas cu Pas” este unul din cele mai importante ONG-uri educaționale naționale, care sprijină schimbările complexe în domeniul educației atât prin formarea continuă a unui număr mare de cadre didactice, prin sprijinul oferit instituțiilor de formare inițială în modernizarea metodelor de pregătire a viitoarelor cadre didactice, cât și prin monitorizarea calității implementării practicilor de educație centrată pe copil.

Grație experienței acumulate de Programul Educațional ”Pas cu Pas” timp de mai mulți ani în calitate de membru al Asociației Internaționale Step by Step, lider regional recunoscut în promovarea calității în domeniul educației timpurii, ONG-ul nostru a fost foarte mult implicat în realizarea proiectului național de reformă Educație pentru Toți – Inițiativă de Acțiune Rapidă, iar în baza Memorandumului tripartit, semnat de Ministerul Educației, reprezentantul guvernului Liechtenstein și Programul Educațional ”Pas cu pas” actualmente se desfășoară a doua fază a proiectului ”Un start bun în viață” (în prima fază axarea era pe copiii din mediul rural, unde au fost create Centre Comunitare sau deschise grădinițe noi pentru a asigura accesul copiilor la serviciile educaționale)
© 2013 All rights are reserved Developed by WebConsulting